Erdvė, jungianti
žmoniją, aplinką ir technologijas
į integralaus tvarumo tinklą.

Filosofija

Holistinė
evoliucija

Filosofija

Holistinė
evoliucija

Holistinė evoliucija – tai būdas permąstyti žmonijos ir planetos ateitį, kuriant naują sąveiką tarp žmogaus, gamtos ir technologijų.

Post-industrinė revoliucija ir pandeminis pasaulis kuria esminę žmonijos evoliucijos kryptį – šiuolaikinių laikų renesansą, kuriame žmogaus paskirtis atgyja naujoje plotmėje. Šiuolaikiniame pasaulyje visuma išsiplečia iki anksčiau žmonėms nepažintų ribų. Dominuojantį vaidmenį mūsų gyvenimuose atliekant technologijoms, didėja socialinė atskirtis, trūkinėja bendruomeniniai ryšiai, gilėja psicho-emociniai atotrūkiai nuo harmoningos žmogaus būties, intensyvėja gyvenimo tempas, senka planetos gamtiniai resursai. Šios problemos verčia mus praplėsti žmonių sąmoningumo ribas, atkurti tarpusavio ryšius, integruoti į kasdienį gyvenimą žaliąsias technologijas, skatinti tvarų vartojimą ir išsaugoti planetos išteklius ateities kartoms.

„Holaxy“ – tai proveržį Lietuvoje kurianti SMK Aukštosios mokyklos iniciatyva, skirta perkurti ankstesnius žmonių darbo, mokymosi, tarpusavio sąveikų modelius, vystant integralaus tvarumo tinklinę ekosistemą. 

„Holaxy“ – tai holistine filosofija paremtas žmonių visuminio tobulėjimo, prasmingo ir harmoningo gyvenimo, sveikos visuomenės ir tvarios aplinkos modelis. Jame susijungia empatiška gyvoji miestų infrastruktūra su įtinklintomis sąmoningumo ir žaliosiomis technologijomis bei naujos kartos darbo, poilsio ir mokymosi vietomis. 

„Holaxy“ iniciatyva startuoja Klaipėdoje, tačiau jos plėtra numatoma visuose Lietuvos miestuose, o ateityje ir pasaulyje.

Koncepcija

Sąmoningumo ir
harmonijos siekis

Koncepcija

Sąmoningumo ir
harmonijos siekis

Mus supančios aplinkos ir žmogaus evoliucija yra visuminė ir begalinė. Gamtovaizdžiai, miestai ir mes patys esame nuolatinėje kaitoje.

Visi esame susiję – kartais akivaizdžiais, o kartais – nematomais ryšiais. Šiandieniniame pasaulyje žmogus, gamta ir technologijos yra greta ir sąveikauja integraliame ryšių tinkle. Visi mes esame vieno, nuolat atsinaujinančio ir save perkuriančio galaktikos algoritmo kūrėjai. Kaip gamta suteikia žmogui informacijos apie visatos sandarą, taip žmogus kuria į ateitį nukreiptus erdvės ir laiko išplėtimo modelius. Šios technologijos tarnauja žmogui. Kartu jos leidžia sąveikauti ir atsikurti ištisoms ekosistemoms.

Šiandien svarbiausi pasaulio iššūkiai susiję su žmonių gyvenamosiomis vietovėmis – miestais, kuriuose jau gyvena daugiau nei pusė pasaulio populiacijos. Gyvename savo pačių suformuotoje aplinkoje, veikiami gamtos ciklų ir žmonių sukurtų technologijų. Jų dėka patirti miestą galime bet kuriame žemės rutulio taške. Urbanizacija pakeitė žmonių gyvenimo kokybę ir patį gyvenamosios erdvės pobūdį. Didelę laiko dalį praleidžiame uždarose erdvėse, todėl projektuota aplinka daro vis didesnę įtaką mūsų emocijoms ir savijautai. Tankėjant miestams ir mažėjant prieigoms prie natūralių šaltinių, iškilo svarbus poreikis kurti emociškai įkraunančias erdves ir pastatus. Empatiška ir žmogaus prigimtį atitinkanti architektūra mums reikalinga kaip niekada anksčiau. Ji padės atkurti žmogaus ryšį su gamta, pačiu savimi ir kitais gyvosios aplinkos dalyviais.

Gyvybės miestams suteikia gyventojai, svečiai, atvykėliai. Kiekvieną dieną eidami miesto gatvėmis, ilsėdamiesi parkuose ar aikštėse stebėdami oro balionus mes užpildome miestą savo buvimu. Čia praleidžiame didžiąją savo gyvenimo dalį, bendraujame su draugais ir patiriame miestą kaip nuostabų įvykį. Kiekviena miesto vieta, sugebanti įtraukti ir sulaikyti žmones, yra ypatinga. Kuo daugiau tokių vietų mieste, tuo didesnė tikimybė, kad čia rinksis žmonės ir patirs bendrumo jausmą. 

Jau netolimoje ateityje miestus kurs holistinės bendruomenės. Svarbiausias jų tikslas bus ne prieiga prie išteklių, bet kuriamas visuotinis gėris. Socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą akumuliuos miestiečiai, kurie tobulins miesto sistemas ir vadovausis giluminio tvarumo idėja. Svarbiausiu uždaviniu bus sąveika tarp miesto, kaip erdvės, ir kolektyvinės žmonių bendrijos.

Modelis

Holistinė
infrastruktūra

Modelis

Holistinė
infrastruktūra

„Holaxy“ – tai holistinė infrastruktūra. Pirmasis jos dėmuo – Holistinis žmogaus tobulėjimo centras Klaipėdoje.

Šis daugiafunkcinis pastatas išskirtinis savo koncepcija ir erdvine struktūra, organiškai įkomponuotas į gamtinę ir urbanistinę aplinką. Pastato koncepcija remiasi holistiniu žmogaus sąveikos su erdve modeliu, atsispindinčiu architektūroje, konstrukcijose ir funkcijose. Pastate nebus griežtos erdvinės skirties, jame bus žaidžiama tūrių sąveikomis ir perėjimais. Empatiška centro aplinka bus praturtinama gamtos ciklais, plačia emocine gama.

Gamtinė aplinka
Kuriant „Holaxy“ bus išsaugotas svarbiausias unikalios gamtinės aplinkos elementas – vandens telkinys, reikšmingiausios augalų ir gyvūnų bendrijos. Prie ekosistemos bus derinama ir pastato forma, ir funkcija su technologiniais sprendimais. Rytinė komplekso dalis bus formuojama kaip natūralus šioje vietoje kuriamo parko tęsinys.
Architektūra
„Holaxy“ architektūra – tai organiškai su aplinka sugyvenanti gyvoji struktūra, sukurta didesnio sąmoningumo ir harmonijos su aplinka ieškančiam miesto gyventojui. Architektūrinė centro idėja grindžiama aplinkos integralumo ir žmogaus psichologinės gerovės modeliais. Pastate subtiliai rekonstruojama vietos istorija, o čia ir dabar patiriami pojūčiai sukuria išgyvenamos ateities jausmą.
Meniniai ir technologiniai sprendimai
„Holaxy“ komplekse svarbų vaidmenį atlieka įvairūs meniniai sprendimai. Svarbiausias jų – Tado Gutausko kuriamas skulptūrinis „Monumentas žmonijai“. Komplekso centre numatytas atriumas – savotiška axis mundi erdvė. Interjere daug dėmesio skiriama patyriminei vartotojo kelionei, sensorinei aplinkos ir lankytojo sąveikai.
Konstrukcijos
Pastato konstrukcijose taip pat atsispindi holistinė pasaulėžiūra. Sekama geriausiais pasaulio šalių tvaraus vystymosi pavyzdžiais ir sprendiniais, pagrįstais mažiausio poveikio aplinkai analize. Visas „Holaxy“ konstruktyvas organiškai sąveikauja su pastato architektūrine, funkcine ir estetine visuma.
Fasadai
Pastato fasadams taikomi išraiškos sprendimai dera pajūrio gamtinėje aplinkoje ir praturtina Klaipėdos kultūrinę tradiciją. Kartu fasadai atlieka patalpų klimato kontrolės ir energijos generavimo funkcijas. Medžiagos – ilgaamžės, lengvai eksploatuojamos, pasižyminčios minimaliu C02 pėdsaku. Didelis dėmesys skiriamas pastato ekspresijai, dinamikai ir integralumui su kuriamo parko aplinka.
Inžinerija
„Holaxy“ visą reikalingą elektros energiją gaminasi pats. Projektas atitinka aukščiausią energinę klasę. Komplekse tikslingai išnaudojamas aktyvusis pietų frontas, antros šviesos šuliniai natūraliu apšvietimu aprūpina šiaurinę komplekso pusę. Pastate projektuojami mažo vandens debito sanitariniai prietaisai, pilkojo vandens ir lietaus vandens panaudojimo sistemos. Orientuojamasi į ekologiško keliavimo sprendimus, lėtojo transporto technologijas. Dar viena Holistinio centro funkcijų – greta įsikūrusiems gyvenamiesiems kvartalams pastatas tarnauja kaip garso buferis.

Prototipas

Erdvės žmonių
galimybėms

Prototipas

Erdvės žmonių
galimybėms

Pastato vidinė organizacija kuriama orientuojantis į žmogaus sąmoningumo poreikius užtikrinančių veiklų evoliucinę funkcijų grandinę.

Čia susipina visi svarbiausi šiuolaikinio ir netolimos ateities žmogaus poreikiai – nuo bazinių bendravimo ir socialinių įgūdžių formavimo iki subtilių savęs ir visatos pažinimo funkcijų. Formuojamos keturios tobulėjimo erdvės, išsidėsčiusios skirtinguose pastato aukštuose. Kiekvieno aukšto unikalumą sudaro kintantis atriumas, apie jį suformuotos viešosios erdvės – oranžerijos, sodai ir pasažai.

Socialinių poreikių ir darbo erdvė
Socialinių poreikių ir darbo erdvė
Socialinių poreikių ir darbo erdvė
Socialinių poreikių ir darbo erdvė

Erdvė skirta socialinių santykių ir įgūdžių formavimui, bazinių žmogaus poreikių tenkinimui: bendravimui, maitinimuisi, darbui, pirkimui.

Administravimo zona

Bendravimo zona

Maitinimo zona

Darbo zona

Parduotuvių zona

Bendras plotas

– 1000 m²

– 400 m²

– 800 m²

– 2000 m²

– 500 m²

4 700 m² (18%)

Skirta aukštesnės pakopos žmogaus poreikių tenkinimui: fizinės ir psichikos sveikatos palaikymui, estetinių ir dvasinių galių didinimui, įvairiems grožio ritualams, vandens procedūroms, terapijai ir relaksacijai.

Relaksacijos zona

Terapijos zona

Klinikų zona

Sporto zona

Vandens zona

Bendras plotas

– 500 m²

– 650 m²

– 500 m²

– 1250 m²

– 800 m²

3 700 m² (14%)

Ši erdvė – didžiausia centre. Ji apima trečio lygmens žmogaus poreikių sferą: mokymąsi, supratimą, pažinimą. Visą gyvenimą trunkantis tobulėjimo ciklas skirtas įvairaus amžiaus žmonėms.

Dienos centro zona

Mokyklos zona

Kolegijos zona

Bendras plotas

– 2000 m² (400 vaikų)

– 2000 m² (800 mokinių)

– 2000 m² (1500 studentų)

11 000 m² (41%)

Tolimiausia funkcinės grandies atkarpa. Subtilių žmogaus poreikių tenkinimui sukurta funkcinė sfera skirta žaidimams, scenos menams, meno kūrinių kūrimo ir eksponavimo bei kūrybiškumo skatinimo erdvėms.

Žaidimų zona

Scenos zona

Kūrybos zona

Ekspozicijos zona

Bendras plotas

– 1000 m²

– 1000 m²

– 800 m²

– 300 m²

3 100 m² (12%)

Tai jungiamoji komplekso zona, skirta „Holaxy“ viešųjų erdvių sistemai. Čia taip pat įrengtos svarbiausios techninės patalpos, liftai, eskalatoriai, laiptinės ir evakuaciniai išėjimai.

Patekimo zona

Viešųjų erdvių zona

Techninė zona

Jungčių zona

Bendras plotas

– 400 m²

– 3 000 m²

– 350 m²

– 250 m²

4 000 m² (15%)

Socialinių poreikių ir darbo erdvė

Erdvė skirta socialinių santykių ir įgūdžių formavimui, bazinių žmogaus poreikių tenkinimui: bendravimui, maitinimuisi, darbui, pirkimui.

Administravimo zona

– 1000 m²

Bendravimo zona

– 400 m²

Maitinimo zona

– 800 m²

Darbo zona

– 2000 m²

Parduotuvių zona

– 500 m²

Bendras plotas

– 4 700 m² (18%)

Gerovės ir sveikatingumo erdvė

Skirta aukštesnės pakopos žmogaus poreikių tenkinimui: fizinės ir psichikos sveikatos palaikymui, estetinių ir dvasinių galių didinimui, įvairiems grožio ritualams, vandens procedūroms, terapijai ir relaksacijai.

Relaksacijos zona

– 500 m²

Terapijos zona

– 650 m²

Klinikų zona

– 500 m²

Sporto zona

– 1250 m²

Vandens zona

– 800 m²

Bendras plotas

– 3 700 m² (14%)

Edukacijos ir tobulėjimo erdvė

Ši erdvė – didžiausia centre. Ji apima trečio lygmens žmogaus poreikių sferą: mokymąsi, supratimą, pažinimą. Visą gyvenimą trunkantis tobulėjimo ciklas skirtas įvairaus amžiaus žmonėms.

Dienos centro zona

– 2000 m² (400 vaikų)

Mokyklos zona

– 2000 m² (800 mokinių)

Kolegijos zona

– 2000 m² (1500 studentų)

Bendras plotas

– 11 000 m² (41%)

Kultūrinė ir kūrybinė erdvė

Tolimiausia funkcinės grandies atkarpa. Subtilių žmogaus poreikių tenkinimui sukurta funkcinė sfera skirta žaidimams, scenos menams, meno kūrinių kūrimo ir eksponavimo bei kūrybiškumo skatinimo erdvėms.

Žaidimų zona

– 1000 m²

Scenos zona

– 1000 m²

Kūrybos zona

– 800 m²

Ekspozicijos zona

– 300 m²

Bendras plotas

– 3 100 m² (12%)

Kultūrinė ir kūrybinė erdvė

Tai jungiamoji komplekso zona, skirta „Holaxy“ viešųjų erdvių sistemai. Čia taip pat įrengtos svarbiausios techninės patalpos, liftai, eskalatoriai, laiptinės ir evakuaciniai išėjimai.

Patekimo zona

– 400 m²

Viešųjų erdvių zona

– 3 000 m²

Techninė zona

– 350 m²

Jungčių zona

– 250 m²

Bendras plotas

– 4 000 m² (15%)

Sklypo plotas
17 036 m²
Užstatymo plotas
8 518
Preliminarus pastato plotas
26 500 m²
Optimalus aukštingumas
3-5 a.
Koncepcijos etapas
2020 02 – 2020 11
Koncepcijos kūrimas
Situacijos analizė
Sąlygų rengimas
Prekės ženklo kūrimas
Technologijos etapas
2020 11 – 2022 09
Architektūrinis konkursas
Pastato projektavimas
Žmogaus-erdvės sąveikos modelio kūrimas
Vartotojo kelionės kūrimas
Projekto derinimas
Statybos etapas
2022 09 – 2024 12
Parengiamieji darbai
Pagrindinės konstrukcijos
Atitvarinės konstrukcijos ir fasadų sistemos
Vidaus erdvių įrengimas
Vystymo etapas
2025 01 – 2025 12
Technologijos ir sensoriai
Aplinkos gerbūvio darbai
Monumento žmonijai kūrimas
Parko įrengimas
Koncepcijos etapas
2020 02 – 2020 11
Koncepcijos kūrimas
Situacijos analizė
Sąlygų rengimas
Prekės ženklo kūrimas
Technologijos etapas
2020 11 – 2022 09
Architektūrinis konkursas
Pastato projektavimas
Žmogaus-erdvės sąveikos modelio kūrimas
Vartotojo kelionės kūrimas
Projekto derinimas
Statybos etapas
2022 09 – 2024 12
Parengiamieji darbai
Pagrindinės konstrukcijos
Atitvarinės konstrukcijos ir fasadų sistemos
Vidaus erdvių įrengimas
Vystymo etapas
2025 01 – 2025 12
Technologijos ir sensoriai
Aplinkos gerbūvio darbai
Monumento žmonijai kūrimas
Parko įrengimas

Vieta

Pirmasis „Holaxy“ objektas įsikurs Klaipėdoje, Šiaurės prospekte, jungiančiame du Lietuvai reikšmingus objektus – sostinę Vilnių ir Baltijos jūrą.

Greta strateginės jungties bus ir prospektą kertanti Kretingos gatvė. Svarbia šiaurinės miesto dalies ir kultūros paveldo ašimi iki karo driekėsi garsioji Vynerio promenada. Šiandien Kretingos gatvė – svarbiausių šios miesto dalies socialinių ir kultūrinių objektų jungtis. Dar viena urbanistinė vertybė – tarpukario gyvenamųjų namų kvartalas Kaštonų g., ateityje sujungsiantis Holistinį žmogaus tobulėjimo centrą su Geležinkelio stotimi.

Kūrėjai

SMK Aukštoji mokykla, VšĮ
holaxy@holaxy.com
All rights reserved © 2023