Grįžti
Konkursinis darbas

Baltų slėnis

Pagrindinė žmonijos ašis – bendravimas. Kurdami holistinį kompleksą vadovavomės šia ašimi, nes pastatas turi išspręsti ne tik funkcinius poreikius, bet ir sukurti erdvę bendruomenei, kur gera bendrauti. Ten, kur persipina skirtingų krypčių žmonės bei sritys visada kils inovacijų ir naujų idėjų. 

Tūriai projektuojami formuojant įtraukiančius praėjimu link pastato centro – pagrindinės komplekso erdvės - šerdies, kur suformuota bendra, visiems prieinama erdvė. Tai pastato vidinis kiemas, kuris jungia visas skirtingas komplekso funkcines atšakas ir kviečia burtis, leisti laiką žmones kartu intymioje aplinkoje. Šiame kieme formuojamas vandens telkinys, simbolizuojantis ramybę ir laiko tėkmę. Parko želdiniai pratęsiami į komplekso kiemą, taip apjungiant parką su kompleksu. 

Siekiant suformuoti aplinkai bei žmogiškam masteliui tinkantį kompleksą, jo tūris skaidomas į skirtingus korpusus, su skirtingoms dominuojančioms funkcijoms. Tūriai skaidomi tarsi juos būtų padalijusi vandens tėkmė.

Pagrindinis fasado rėmas formuojamas atspindint baltų genčių tautinę ornamentinę simboliką, kuriems yra būdingas rombų raštas, o pagrindinio tinklo viduje numatomas antras, parametriškai sukurtas, smulkesnis tinklas. 

Planšetai

Atsisiųsti planšetus

Maketai

Atsisiųsti maketus

Aiškinamasis raštas

Atsisiųsti aiškinamąjį raštą

Kiti konkursiniai darbai

SMK Aukštoji mokykla, VšĮ
holaxy@holaxy.com
All rights reserved © 2023