Grįžti
Konkursinis darbas

Pynė

Konceptualūs projekto siūlymai parengti esmingai ir kruopščiai laikantis konkurso sąlygų, suvokiant didelius statytojo lūkesčius, siekiant aiškiai materializuoti keliamus labai aukštus, nekasdieniškus tikslus. Sukurti architektūros sprendiniai yra motyvuoti ir giliai pagrįsti užduotyje pateiktos pirminės koncepcijos naratyvais, profesionaliai reflektuojant kiekvieną mintį ir sprendinį. Įtaigus, įsimintinas objekto erdvinis - tūrinis modelis, nuosekliai išaugintas iš aplinkos konteksto, betarpiškai susietas su sklypo ir vietovės ypatybėmis, demonstruojant harmoniją ir išskirtinę pagarbą gamtai, racionaliai, pilnakraujiškai panaudojant erdvės teikiamas galimybes. Atrasta unikali, itin taki forma – tai supertvarių konstrukcijų dėka sudaryta dvi priešpriešinių sinusoidžių begalinės bangos (aliuzija in/jang). Kompozicija turi pradžią, kilimą link kulminacijos ir atomazgą. Reguliarioje struktūroje suformuoti netolygiai, aritmetinės progresijos seka transformuoti elementai. Taip sukurta įspūdinga, nepertraukiama erdvė, kurioje susieta komplekso išorė ir begalinę (lengvai transformuojamą) funkciją turintis vidus, sukuriantis tėkmės įspūdį. 

Sukurta forma aiškiai atitinka naratyvą, bei keliamus funkcinius reikalavimus, atskleistas žmogaus ir aplinkos organiškas ryšys. Tūrinė kompozicija labai patraukli, įsimintina ir daugiaprasmė. Paviršiai gali kisti, priklausomai nuo metų laiko ir saulės padėties sukuriamų šešėlių, išmaniųjų fasadų, etc. Pastate nėra pasikartojančių detalių. Panaudoti bioniniai, fraktaliniai, parametriniai komponavimo principai, baziniai elementai kinta erdvėje ir laike. Visi elementai skirtingi, tačiau sudaro nuoseklią, vieningą sistemą.

Projekto kompozicijoje užkoduotos ypatybės: chaosmosas, kilpa, banga, centras, dinaminė kartotė, skirtingi dydžiai. Integruotieji simboliai (axis mundi, pažinimo medis, pasaulio ratas, baltiškieji ženklai, žmogiškasis faktorius, begalybė) vizualiai suvokiami, juntami emociškai, sensoriškai paveikūs ir aiškiai perskaitomi architek-tūros kompozicijoje. 

Planšetai

Atsisiųsti planšetus

Maketai

Atsisiųsti maketus

Aiškinamasis raštas

Atsisiųsti aiškinamąjį raštą

Kiti konkursiniai darbai

SMK Aukštoji mokykla, VšĮ
holaxy@holaxy.com
All rights reserved © 2023